در نشریه حزب الله این هفته حاشیه ای خواندنی از دیدار چند روز گذشته ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب منتشر شد که در ادامه می خوانید؛

 خیابان جمهوری دیــروز بیش از هــر روز دیگری مملو از روحانیون پیر و جوانی بود که به صورت فردی و گروهی، به سمت مقصدی واحد حرکت می کردند: انتهای خیابان فلسطین جنوبی، حسینیه‌ی امام خمینی(ره)، قرار بود دیدار ائمه‌ جمعه‌ی سراسر کشور با رهبر انقلاب، ساعت ۱۱:۳۰ صبح شروع شود اما میهمانان گویا از شوق حضور، زودتر خودشان را به حسینیه رسانده بودند.

 وارد حسینیه که می‌شــدید، اولین چیزی که به چشم می‌آمد کتیبه بالای حسینیه بود، این بار بخشی از آیه ی ۸۳ سوره بقره بر آن «و  قولُوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة».« و با مردم با زبان خوش سخن گویید و نماز را برپا دارید». تلالزم «مردمداری» با «اقامه نماز» در این آیه، حکایت از آن داشت که آقا می خواهند درباره دغدغه‌ جدیدی با حضار صحبت کنند.

 اما دومین موضوعی که در حسینیه مشهود بود، بیشتر شدن جمعیت »جوان ائمه جمعه» نسبت به دیدارهای قبل بود، به طوری که تقریبا بیشتر از نصف جمعیت حاضر در حسینیه، جوان بودند.

 قبل از حضور رهبر انقلاب، روحانی خوش صدایی، به شعرخوانی و مداحی در رثای حضرت امام رضا(ع) پرداخت و بعد هم روضه های کوتاه بر مصیبت سیدالشهدا(ع) خواند که حسابی حال و هوای حسینیه را تغییر داد. کم کم صبر میهمانان داشت تمام می شد و نشانه آن، شعار دادن های پی در پی حضار بود که «ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم...»،که بالاخره لحظه دیدار فرا رسید و رهبر انقلاب آمدند. شعارهای استقبال که تمام شد، مانند همه دیدارهای حسینیه، ابتدا قاری قرآن آیاتی را تلاوت کرد و بعد از آن نیز، حجت االسلام حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه‌ی جمعه، گزارشی مفصل از اقدامات انجام شده را ارائه داد. بعد از آن، رهبر انقلاب شروع به بیانات خود کردند. بیانات ایشان سه محور اصلی داشت:

۱_ اهمیت و فضیلت نماز جمعه

از نظر رهبر انقلاب، نماز جمعه محل «توجه دادن دلهای مردم به ذکر الهی» است که جامعه برای رسیدن به کمال به آن احتیاج دارد. ویژگی دیگر نماز جمعه، «اجتمــاع مؤمنان» و «زمینه ســازی برای همدلی، یکپارچگــی و تألیف قلوب» اســت و همین ویژگــی می تواند قابلیت »گفتمان سازی» در جامعه را نیز داشته باشد: « این مجموعه‌ گسترده، توانایی نهادینه کردن عالی ترین و دشوارترین گفتمان‌ها در موضوعات اصلی و ضروری کشور را دارد».

 ۲_  توصیه به ائمه جمعه

بخش دوم ســخنان رهبر انقلاب، که در حقیقت بخش اصلی حرف‌های ایشان بود، اختصاص به توصیه‌های عملی و راهبردی به ائمه جمعه داشت که اصلی ترین آن هم توصیه به «تقوا» بود. اما ایشان تقوا را فقط در حوزه فردی خلاصه نکردند و « تقوای اجتماعی» را از آن مهم تر دانسته که اگر رعایت نشود، ممکن است جامعه دچار بحران شود. در تقوای اجتماعی هم توصیه آقا بر ذکر مصادیق بود و بعد از آن، خودشــان چندین مورد را مثال زدند. مثال تقوا در فضای مجازی: «یکی از گرفتاری های امروز ما، رواج دروغ، تهمت، شایعه و مســائلی از این قبیل در فضای مجازی است که باید در خطبه های نماز جمعه، لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی تبیین شود.» یا از دیگر مصادیق تقوا «تربیت فرزندان توسط والدین، تقوا در روابط زوجین و در مسائل مربوط به اسراف در جامعه، اجتناب از دروغ و تهمت در کسب وکار و معامالت» است. همینطور، «اجتناب از ناامید کردن جوانان« یکی دیگر از مصادیق تقوا است:« برخی ها در مدارس، دانشگاه ها و حتی در محیط های کسب وکار، به گونه ای صحبت می کنند که جوان از آینده ناامید می شود. ناامید کردن جوان یعنی گرفتن فرصت و قدرت عنصر جوان از کشور و جامعه ی اسلامی و این خود یک منکر است.»

 توصیه ی دوم رهبر انقلاب به ائمه ی جمعه « سلوک عملی و نحوه ی ارتباط آنان با مردم»؛ بود: «رفتار و عمل ائمه جمعه باید به گونه ای باشد که مردم از آن، دین، تقوا، صداقت و انقلابی گری را استشــمام کنند.» آقا از ائمه جمعه خواستند که پیگیر مشکلات مردم باشند و طوری رفتار کنند که ملجاء مردم باشند و مردم احساس کنند که حرفشان شنیده می شود.

اما هرچقدر رهبر انقلاب توصیه به مردمی بودن ائمه‌ جمعه داشتند، آنان را از نزدیکی به صاحبان ثروت و قدرت برحذر داشتند، که این دومی موجب دوری آنان از مردم خواهد شد. «نودولتها» اصطلاح جدیدی بود که آقا برای اولین بار آن را به کار برده و درباره‌ آن فرمودند: « نودولتها با نزدیک کردن خود به شما در جهت کسب حاشیه ی امن برای خود میگردند» و بنابراین باید مراقب آن ها بود.«مراقبت از فرزندان» هم توصیه ی دیگر آقا به ائمه جمعه بود.

 بعد از این موضوعــات، رهبر انقلاب توصیه های راهبــردی ای هم برای »غنی سازی بیشــتر خطبه های نماز جمعه»؛ مطرح کردند. مثال اینکه خطبه ها کوتاه باشد تا مستمعین احساس خستگی نکنند. یا اینکه «از جوانان مؤمن، بافکر و مورد اعتماد در ستادهای نماز جمعه» استفاده شود.

«انس با جوانان» را نیز در دستور کار قرار دهند و سؤالات و شبهات آنان را بی جواب باقی نگذارند. در همین راستا، رهبر انقلاب به ائمه جمعه تأکید داشتند حمایت از تشکل های خودجوش که در هیئت‌ها، مساجد، پایگاه های بسیج و... را فراموش نکنند و طوری با آنها رفتار کنند که ثبات قدم پیدا کنند.

 رهبر انقلاب از ائمه جمعه نیز خواســتند که «روحیه و موضع گیری انقلابی» داشــته باشــند چرا که کشور با روحیه ی انقلابی پیشرفت می کند و کم گذاشتن از آن، به ضرر کشور است.

مطالبه دیگر رهبر انقلاب از ائمــه ی جمعه، «یادآوری واقعیات امید بخش» و بیان «نقاط مثبت» بود، آن هم در شرایطی که دشمن به دنبال تلقین ادعای واهی ناکارآمدی نظام است. در همین راستا، آقا از آنها خواستند که صرفا به نقد دستگاه های دولتی بسنده نکنند، چراکه این موضوع، هم باعث فاصله می شــود، و هم مردم را دچار تشــویش می کند، درحالی که در نقطه مقابــل آن، باید به مردم آرامش داد. به مسئولین باید تذکر داد اما لزومی ندارد که همه موارد علنی باشد.

۳_ مسائل روز

محور آخر بیانات رهبر انقلاب هم درباره مســائل روز و جاری کشور، و عظمت و اقتدار ملت ایران بود: «خوشبختانه ملت و نظام، عظمت و اقتدار و ثبات خود را به دنیا نشــان داده اند و به دشمنان تحمیل کرده اند.» منشاء این اقتدار و عظمت از منظر رهبر انقالب نیز «دست یاری پروردگار» در طول این چهل سال بوده است. آقا درباره چرایی دشمنی و گستاخی غربی ها نیز به موضوع تفکر «خود بزرگ بینی آنها اشــاره کرده و فرمودند: «خودبزرگ بینی موجب می شود غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند، البته این تکبر در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان موفقیت به همراه می آورد، اما در مقابل ملت هایی که نمی هراسند و از حق خود دفاع می کنند، غربی ها را دچار شکست میکند«.

رهبر انقلاب به بدقولی اروپایی ها به تعهداتشان هم پرداخته ً و گفتند: «وزیر امور خارجه که واقعا هم زحمت می کشد و ملاحظات دیپلماتیک هم دارد، به صراحت از عمل نکردن اروپایی ها حتی به یکی از تعهداتشان سخن می گوید... ما به تعهدات خود در برجام و حتی بالاتر از آن عمل کرده ایم و حالا که به علت رفتار آنها شروع به کاهش اجرای تعهداتمان کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا این کار را می کنید.. شما اروپایی ها که هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده اید، به چه حقی از ما می خواهید که به تعهدات خود پایبند باشــیم؟ بدانید که ما تازه کاهش تعهدات را شروع کرده ایم و این فرآیند قطعا ادامه خواهد یافت.«

همچنین آقا به قضیه ی نفتکش ایرانی نیز واکنش نشان داده و فرمودند:« آنها که خباثت‌شان برای همه آشکار است کشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند اما سعی می کنند به آن شــکل قانونی بدهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری اســلامی این کارها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد«.  در پایان بیانات نیز رهبر انقلاب با خشنودی از دل بریدن ملت و مســئولان از بیگانگان گفتند:« به برکت این دل بریدن، کشور از درون در حال جوشیدن است و این حرکت حتما به موفقیت های تحســین برانگیز بیشتری منجر خواهد شد.«

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند