ببینید؛ وضعیت پادگان‌ها بعد از حدف قانون کچلی!

این مطلب برایم مفید است