اصلا از اولش این بارکدها اضافه بود!

این مطلب برایم مفید است