آیاندا پاتوسی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با انتشار پیامی در نظر دارد به زودی افشاگری کند.

پاتوسی افشاگری می‌کند

پاتوسی گفته است:

واقعیت‌ها به زودی معلوم می‌شود و از همه عذر خواهی می‌کنم.

بعضی از انسان‌ها باید رو راست باشند و با قلب و احساسات مردم بازی نکنند و‌ خودشان می‌دانند چه افرادی هستند.

دروغ گفتن را ادامه ندهید. به زودی مصاحبه‌ای خواهم کرد و به همه هواداران اتفاقات رخ داده را توضیح می‌دهم.

این مطلب برایم مفید است