علی احسان صالح بیان کرد: این پیرزن ساکن روستای بابا رستم با دوست خود برای تفریح اقدام به قدم زدن در طبیعت می‌کنند.

وی اضافه کرد: یکی از آنها با نزدیک شدن به رودخانه مجاور روستا به یکباره تعادل خود را از دست داده و به داخل آب سقوط می‌کند.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان ادامه داد: دیگر دوست او به علت کهولت سن توان نجات این زن را نداشت بنابراین بی درنگ برای دریافت کمک به روستا مراجعه می‌کند.

احسان صالح ادامه داد: تا زمان مراجعه این فرد به روستا و استمداد طلبیدن از روستاییان، این زن در داخل رودخانه غرق می‌شود و هنگام حضور روستاییان در کنار رودخانه آنها با جسد این زن مواجه می‌شوند.

 

این مطلب برایم مفید است