قیمت فروش هر شاخه تیرآهن در بازار به شرح زیر است:

5223168

این مطلب برایم مفید است