آموزش و پرورش بدخشان روز دوشنبه اعلام کرد وضعیت شماری از این دختران دانش آموز وخیم بوده که به بیمارستان مرکزی در «فیض آباد» منتقل شدند.

مسئولان آموزش و پرورش بدخشان ضمن ابراز نگرانی از این حادثه، از مدیران مدارس دخترانه این منطقه خواستند بیشتر مراقب باشند.

مسموم ساختن دختران دانش آموز توسط افراطیون برای ممانعت از ادامه تحصیل آنان در برخی مناطق افغانستان مسبوق به سابقه است.

این مطلب برایم مفید است