در پی تلاش مقامات مسئول برای خنثی کردن یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی آمریکایی مربوط به جنگ جهانی دوم، هزاران نفر از مردم محله ای در فرانکفورت آلمان از خانه های خود تخلیه شدند.

چند ساعت قبل از آغاز عملیات خنثی سازی بمب، مقامات رسمی آلمانی روز یکشنبه (۱۶ تیر) از شانزده هزار و پانصد نفر از ساکنان محله آستِند (Ostend) در فرانکفورت آلمان درخواست کردند تا منازل خود را ترک کنند.

یک آسایشگاه سالمندان نیز در این محله تخلیه شد. این بمب آمریکایی ماه گذشته در یک عملیات ساخت و ساز ساختمانی یافت شد، ولی مقامات آلمانی امروز را برای خنثی سازی آن انتخاب کردند تا در این مدت مراحل آماده سازی و تخلیه محله را بتوانند انجام بدهند و میزان خطر را به حداقل برسانند.

بیش از هفتاد سال از پایان جنگ جهانی دوم در آلمان می گذرد و هنوز هر از چند گاهی بمب های عمل نکرده در آلمان یافت می شود. عملیات خنثی سازی این بمب ها مستلزم تخلیه تعداد زیادی از مردم در مناطق مسکونی است.

 

این مطلب برایم مفید است