آدولف هیتلر رهبر سرشناس حزب نازی است که کمتر فردی در دنیا پیدا می شود که او را نشناسند اما روش عجیب هیتلر برای سخنرانی را بسیاری از افراد نمی دانند.

روش عجیب هیتلر برای آمادگی سخنرانی های بزرگ+ تصاویر

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، آدولف هیتلر سخنران قدرتمندی نبود. حتی به اعتقاد برخی از نزدیکانش و بر اساس شواهد مندرج در دفتر خاطرات آنان هیتلر نسبتا خجالتی بود.

روش عجیب هیتلر برای آمادگی سخنرانی های بزرگ+ تصاویر

شاید جالب باشد بدانید که آدولف خجالتی برای سخن گفتن در مراسم رسمی از روشی جالب استفاده می کرد که هنوز مشخص نیست توصیه روانشناس و مشاورش بوده یا ابداغ خود او. در این روش جالب، آدولف هر بار پیش از سخنرانی در جمع های بزرگ تمامی ژست ها و حالات سخنرانی خود را با عکاسی تمرین می کرد.

روش عجیب هیتلر برای آمادگی سخنرانی های بزرگ+ تصاویر

عکاس شخصی هیتلر؛ هنریش هافمن با عکاسی از هیتلر در زوایای مختلف تلاش می کرد برترین ژست ها و ایده ها را به او معرفی کند. به نظر می رسد این شیوه جواب می داد و در نتیجه بارها و بارها تکرار شد و حتی در مراسم بسیار مهم نیز مورد استفاده قرار می گرفت.

روش عجیب هیتلر برای آمادگی سخنرانی های بزرگ+ تصاویر

این روزها تصاویری که برای اجرای این ایده مورد استفاده قرار می گرفت بسیار جذاب و مورد توجه است.

این مطلب برایم مفید است