استالین همیشه خشن، بی رحم، قاطع و صریح بود. این صفات بارها در کتب مختلف در مورد او ذکر شده است اما یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده سوء ظن پیشرونده استالین است.

استالین نسبت به بسیاری از موارد حس سوء ظن داشت. درواقع استالین به هر فردی و حتی نزدیک ترین دوستان خود به طور کامل احساس امنیت و اعتماد نداشت. این حس اواخر عمر استالین به شدت تشدید شده بود، تا جایی که حتی ورود بسیاری از افراد که تا پیش از آن زمان مورد اعتمادش بودند را به خانه خود ممنوع کرد.

پزشک مخصوص استالین بیماری او را پارانوئید تشخیص داده بود اما ناگفته پیداست که از مطرح کردن این بیماری نزد استالین هراسی شدید داشت و مایل نبود صراحتا اعلام کند بیمارش مبتلا به پارانوئید است، چرا که می دانست مورد خشم شدید استالین واقع می شود. اما علائم بیماری استالین تا تاریخ ۵ مارس ۱۹۵۳ که وی با جهان بدرود گفت ادامه یافت.

این مطلب برایم مفید است