المیادین به نقل از رسانه های سعودی، تاکنون به جزئیات بیشتر و عامل این انفجارها هیچ اشاره ای نکرده است.

 

این مطلب برایم مفید است