علی ربیعی سخنگوی دولت در توئیتی نوشت:

داغ ملی در آتش بازی سالگرد استقلال آمریکا.

ناو_ وینسنس مسافران ایرباس ایرانی را در آتش سوزاند. وقیحانه به فرمانده این ناو مدال لیاقت داند و بوش هم گفت عذرخواهی نمی کند. ترامپ تکامل یافته همین چهره آمریکایی است. به راستی اگر قدرت بازدارندگی داشتیم بازهم چنین وقیحانه رفتار می کردند؟!

 

این مطلب برایم مفید است