رییس شورای اسلامی شهر تهران در نشست شهرداران نواحی تاکید کرد: تبدیل کردن شهرداری های نواحی به سازمانهایی خلاق و با انعطاف، می تواند بخشی از نقیصه فربه بودن ، کم تحرکی و خشکی عملکرد سازمان بزرگ شهرداری تهران را کاهش دهد.

وی با اشاره به ایام ثبت نام شورایاری ها گفت: براساس آمار اعلام شده تاکنون حدود ۵ هزار تن از شهروندان تهرانی، برای شرکت در انتخابات شورایاری کاندیدا شده اند که انتظار می رود در روزهای باقیمانده این آمار افزایش یابد و البته نقش شهرداران مناطق ونواحی در جلب مشارکت شهروندان چه برای نامزدی و چه برای شرکت در انتخابات بسیار موثر و تعیین کننده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با یاداوری این نکته که جنس انتخابات شورایاری با انتخابات مجلس و شورای شهری که جنبه ای کلان دارند متفاوت است گفت: در انتخابات شورایاری، تبلیغات و پویایی محلی موثرتر از بیلبورد و تبلیغات رسمی است، افزایش فعالیت شهرداران مناطق و نواحی برای تشویق وانگیزش شهروندان جهت مشارکت در انتخابات شورایاری یکی از اولویت های مدیریت شهری در این انتخابات است.

محسن هاشمی محله محوری و ناحیه محوری را از موضوعات مهم در فعالیت شهرداری تهران دانست و افزود: در حال حاضر حدود هفتاد هزار نیروی انسانی در شهرداری تهران بصورت مستقیم وحدود همین تعداد بصورت غیرمستقیم وبرون سپاری مشغول فعالیت هستند که این سرمایه عظیم نیروی انسانی اگر بدرستی بکار گیری و استفاده نشود خود می تواند موجب ایجاد یاس، ناامیدی و رانت در مدیریت شهری گردد.

وی با بیان اینکه ما به فربه شدن پیکره شهرداری تهران انتقاد داریم گفت: این موضوع دلیل نمی شود که از نیروی موجود در جهت انجام وظایف مدیریت شهری حداکثر استفاده را نکنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بخش عمده این نیروی انسانی در صف و عملیات هستند و اگر مدیران شهرداری طراحی درستی برای بکارگیری این نیروی انسانی جهت ایجاد فرایندهای خدمت رسانی انجام دهند، یقینا شاهد ارتقای عملکرد مدیریت شهری بصورتی محسوس خواهیم بود.

هاشمی اظهار داشت: شهرداران نواحی در این موضوع می توانند نقشی کلیدی ایفا کنند و با یافتن مساله در حوزه خدمت خود و ارائه راهکار برای حل آن، موجب ایجاد پویایی و بهبود راندمان عملکرد شهرداری بشوند.

وی افزود: اگر هر شهردار ناحیه در هر هفته فقط یک مساله را شناسایی و جهت حل آن اقدامات عملی را آغاز کند شش هزار مساله محلی شهروندان در یکسال شناسایی و حل می شود که خود دستاورد ارزنده ای برای مدیریت شهری است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسایل و پروژه های محلی، نوعا دارای ساختاری پیچیده نیستند و برای حلشان زمان وبودجه فراوان لازم نیست گفت: بر این اساس شهرداران نواحی می توانند در کنار وظایف روزمره خود در نظارت بر حوزه شهرسازی وانجام خدمات شهری، اجرای پروژه های محلی وزودبازده را در دستور کار خود قرار دهند.

محسن هاشمی باز کردن یک معبر، ایجاد یک فضای محلی برای کسب وکار، بهبود زیرساختها در مناطقی حاشیه وبحرانی یا گره گشایی از یک فرایند خدماتی از نکاتی دانست که رضایت عمومی در شهروندان را ایجاد می کند و با پروژه های بزرگ و پرهزینه یا تبلیغات آنچنانی امکان تحقق آنها نخواهد بود.

تبدیل کردن شهرداری های نواحی به سازمانهایی خلاق و با انعطاف، می تواند بخشی از نقیصه فربه بودن، کم تحرکی و خشکی عملکرد سازمان بزرگ شهرداری تهران را کاهش دهد.

او در پایان گفت: بار دیگر از همه شهرداران مناطق ونواحی می خواهم با افزایش حضور، ارتباطات مردمی وفعالیت خود در حوزه خدمتی در جهت ایجاد انگیزش عمومی ونشاط در انتخابات شورایاری ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند