• آقای مدیرعامل مانع پریدن بیرانوند شد!

این مطلب برایم مفید است