کتاب دکتر محمد سعیدی مهرآباد، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران با عنوان «Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planning»  توسط ناشر Springer,۲۰۱۵ Edition در زمره ۲۵ درصد کتاب برتر با بیشترین دانلود در سال ۲۰۱۸ قرار گرفته است. دکتر حامد فضل الله تبار دیگر نویسنده این کتاب است.

این مطلب برایم مفید است