سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ریاست هیات ایرانی در این نشست را بر عهده داشت.

این اولین نشست کمیسیون مشترک برجام است که بعد از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی اش برگزار می‌شود.

ایران در گام اول کاهش تعهداتش محدویت های تعیین شده در برجام در حوزه غنی سازی اورانیوم م و تولید آب سنگین را بر اساس بند ۲۶ و ۳۶ برجام لغو کرد.

سید عباس عراقچی قرار است با رسانه های ایرانی حاضر د وین درباره نتایج این نشست گفتگو کند.

 

این مطلب برایم مفید است