به گزارش بی بی سی؛ سنای آمریکا قرار است روز جمعه در یک رای گیری فراجناحی طرحی را به رای بگذارد که در صورت تصویب جلوی حمله بدون مجوز کنگره به ایران را به خواهد گرفت.

به نظر می رسد سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات زیادی به این طرح رای مثبت دهند هر چند کاخ سفید ممکن است با استفاده از اختیارات رییس جمهوری به هنگام وضعیت اضطراری خود را ملزم به رعایت چنین مصوبه ای نداند.

 

این مطلب برایم مفید است