شناسنامه رسمی‌ترین سند هویتی ماست. سازمان ثبت احوال کشور مهمترین نهاد حاکمیتی برای حفاظت از میراث هویتی ملی است. برای همین با وسواس و حساسیت فراوان در مقابل ثبت اسامی غیر ایرانی مقاومت می کنند و گاه هفته ها و ماهها -به حق- خانواده ای را یرای ثبت یک اسم نامأنوس معطل می کنند و اجازه نمی دهند که به راحتی یک اسم یا رسم غیر ایرانی و خلاف هویت ملی ثبت گردد و ماندگار شود.

حالا با این مقدمه شما این امضای رسمی و حاکمیتی را در شناسنامه نوزادی که جدیدا صادر شده توضیح دهید و فکر کنید که تا سال های سال پس از این چگونه باید این معما را برای این فرزند شرح کرد و این تناقض را توضیح داد!؟

این مطلب برایم مفید است
40 نفر این پست را پسندیده اند