او روز سه شنبه این اظهارات را در مجلس عوام انگلیس مطرح کرد.

 

این مطلب برایم مفید است