با دستور استاندار خوزستان ادارات و سازمان های دولتی استان در روز چهارشنبه تعطیل شد.

 به دلیل افزایش دمای هوا در استان خوزستان، ادارات و بانک های خوزستان روز چهارشنبه ۵ تیر نیز تعطیل هستند.

امتحانات دانشجویان در روز چهارشنبه طبق برنامه خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است