• چمدان پول آمده بود اما برانکو نبود!

این مطلب برایم مفید است