تقدیم استوارنامه سفرای جدید به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید فرانسه به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید فرانسه به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید فرانسه به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید فرانسه به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید تاجیکستان به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید تاجیکستان به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید تاجیکستان به رییس‌جمهوری

عباس عراقچی

تقدیم استوارنامه سفیر جدید تاجیکستان به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید چین به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید چین به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید چین به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید چین به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید چین به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید چین به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید لهستان به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید لهستان به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید لهستان به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفیر جدید لهستان به رییس‌جمهوری

سفیر فرانسه

سفیر تاجیکستان

سفیر چین

تقدیم استوارنامه سفرای جدید به رییس‌جمهوری

تقدیم استوارنامه سفرای جدید به رییس‌جمهوری

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند