مسعود سلطانی فر بعد از ورود به سالن غدیر ارومیه، دیدار ایران و لهستان را از نزدیک تماشا می کند.

وزیر ورزش

این مطلب برایم مفید است