رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

رئیس‌جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

سران کشور ها در اجلاس سیکا

سران کشور ها در اجلاس سیکا

سران کشور ها در اجلاس سیکا

عکس یادگاری سران کشور ها در اجلاس سیکا

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند