این رویداد سالانه سال گذشته به دلیل شرایط جوی نامناسب برگزار نشده بود.

در مجموع ۴۶ بالن روز شنبه از ساعت پنج و ۱۵ دقیقه صبح بر فراز لندن به پرواز در آمدند. هدف از پرواز سالانه بالن ها در لندن جمع آوری کمک مالی برای گروه های خیریه محلی است.

این مطلب برایم مفید است