قرار بود جوانان به وزارت ورزش ادغام شود تا این وزارتخانه انسجام بیشتری پیدا کند، اما احساس می‌شود که شاکله این وزارتخانه بیشتر به دنبال ورزش قهرمانی به خصوص فوتبال است و موضوع جوانان از گذشته هم کم رنگ‌تر شده است.

وی افزود: مخالف تفکیک وزارت ورزش و جوانان هستم اگرچه در حال حاضر هم بحث جوانان در این وزارتخانه وضعیت خوبی ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: باید بگذاریم چند سال از فعالیت این وزارتخانه بگذرد تا بر اساس تجربه چند ساله نسبت به تفکیک آن برنامه ریزی کنیم، بنابراین اظهار نظر نسبت به تفکیک وزارت ورزش و جوانان هنوز زود است چرا که این وزارتخانه هنوز قوام نیافته است.

طباطبایی نژاد اظهار کرد معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان هنوز دستور کار ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است