افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی (ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) دارای دکتری تخصصی (P.hD) یا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصیل دارای حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی باشند (دانش آموختگان خارج از کشور در صورتی که عنوان مدرک ارزشیابی شده آنها مطابق موارد اعلام شده از قبل باشد و یا دارای کارت و شماره نظام پزشکی از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی باشند) مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند.

گفتنی است آزمون کتبی ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود و آزمون مصاحبه نیز مبتنی بر سوابق شغلی و علمی داوطلبان انجام خواهد شد.

جزئیات مربوط به سوابق مورد بررسی در آزمون مصاحبه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

به گزارش مفدا، نتایج آزمون کتبی تا نیمه اول مرداد ماه اعلام می‌شود و مصاحبه نیز تا پایان نیمه دوم مرداد انجام خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است