قیمت خرما امروز ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت رطب بم و خرمای پیارم در بازار افزایش پیدا کرده است.

قیمت خرما

قیمت رطب مضافتی بم (سه رج و دو رج) امروز

رطب مضافتی بم( سه رج و دو رج ) در بازار به ۲۴,۵۰۰ (بیست و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ خرما پیارم

قیمت خرما پیارم در بازار ۳۷,۰۰۰ (سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

این مطلب برایم مفید است