در پی درخواست رشید مظاهری از کادر فنی تیم‌ ملی، با درخواست این بازیکن موافقت شد.مظاهری به دلیل مشکلات شخصی از کادر فنی تیم ملی خواسته بود در اردوی مربوط به دیدار دوستانه مقابل سوریه و کره جنوبی حضور پیدا نکند.این در حالی است که پس از این اتفاق سید حسین‌ حسینی از سوی کادر فنی به اردوی ملی پوشان برای دیدارهای دوستانه مقابل سوریه و کره جنوبی فراخوانده شد.

 

این مطلب برایم مفید است