شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٦٨,٥ بوده که در قیاس با زمستان پیش از خود ٦٠.٥ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به زمستان پیشین ٤٧.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص «زراعت و باغداری» در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣١٦,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات تورم سالانه در این شاخص نیز از ٤٥.٤ افزایشی خبر می دهد.

شاخص گروه «غلات» در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٣١,٥ است که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۹۶ معادل ٧٠.٥ درصد تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، تورم سالانه در این بخش ۲۸.۶ درصد اعلام شده که گرچه رقم بالایی است اما در مقابل دیگر شاخص ها افزایش کمتری داشته است.

شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٢٣٢,٨ است که نسبت به زمستان گذشته ٩.٤ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با ٥٤.٤ درصد افزایش است.  

نرخ تورم

 شاخص گروه «سبزیجات» در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٦٠,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٤.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات نرخ تورم سالانه نیز افزایشی برابر با ٥١.٨ درصدی داشت. شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده» در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٢٦٥,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٣ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز برابر با ٣٤.٢ درصد اعلام شد.

 شاخص «دامداری سنتی» در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٤٧٩,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٦.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز از تورم ۵۳ درصدی خبر داد.

شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل زمستان  اخیر برابر با ٥٥٨,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٨.٦ درصد افزایش یافت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با ٧١.٩ درصد افزایش یافت. شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در زمستان گذشته برابر با ٤٨١,١ است که نسبت به فصل مشابه سال ١٠٤.٤ درصد افزایش یافته است. میزان تورم سالانه نیز برابر با ٥٦.٢ درصد اعلام شد.

شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل پیشین برابر با ٥٦٥,٨ است که نسبت به زمستان سال گذشته ١٣٧.٦ درصد افزایش یافت. میزان تغییرات تورم سالانه نیز برابر با ٧٣.٤ درصد افزایش یافت. شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در زمستان گذشته برابر با ٣٧١,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز با ٢٦.٦ درصد افزایش، سال گذشته را به پایان رساند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند