براساس اعلام فدراسیون فوتبال آرای صادره شده به شرح زیر است.

در پرونده شکایت محسن فروزان از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت ایمان شوریایی از باشگاه نساجی مازندران کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

در پرونده شکایت باشگاه پیکان از سپاهان اصفهان در خصوص پیام نیازمند، باشگاه سپاهان مبارکه مجموعاً به پرداخت مبلغ یک میلیاردو ۴۷۵ میلیون بابت ۶ سال حق آموزش این بازیکن محکوم شد. با توجه به واریز علی الحساب مبلغ پنج میلیون ریال به حساب فدراسیون، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای می باشد.

گفتنی است، آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند