آذرماه ۹۷ یکی از بزرگترین تغییرات فدراسیون فوتبال رخ داد و محمدرضا ساکت به دلیل بازنشستگی از سمت دبیرکلی این فدراسیون استعفا داد. با این استعفا یکی از مهم‌ترین پست‌های مدیریتی فدراسیون فوتبال خالی شد، پستی که طبق ماده ۶۰ اساسنامه به حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت که حداقل ۵ سال آن در ورزش باشد، نیاز دارد.

حکم انتصاب محمدرضا ساکت به سمت سرپرست دبیرکلی
حکم انتصاب ابراهیم شکوری به سمت سرپرست دبیرکلی

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در آن برهه زمانی تصمیم گرفت ابراهیم شکوری، معاون ساکت را به سمت سرپرست دبیرکلی منصوب کند. انتصابی که با توجه به محدودیت‌های اساسنامه، خبرساز هم شد انتصابی که هم‌چنان با سرپرست ادامه فعالیت می‌دهد و محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی نیز نادیده گرفته شده است.

ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال
ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال

بزرگترین اشکالی که در این مدت به انتصاب شکوری گرفته شده، سابقه مدیریتی اوست اما موضوع مهم‌تر این است که در ماه ۳۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال که درباره مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون است، تنها مجوز تعیین سرپرست برای کمیته‌ها – نه سمت دبیرکلی - به رئیس فدراسیون داده شده اما برخلاف نص مقررات برای سمت دبیرکلی، سرپرست انتخاب شده است.

اگر فرض را بر سکوت اساسنامه برای انتخاب سرپرست دبیرکلی قرار دهیم، در بخش دیگری از ماده ۳۸ آمده است که پیشنهاد عزل یا نصب دبیرکل باید به هیأت رئیسه فدراسیون داده شود تا اعضای آن درباره‌اش تصمیم‌گیری کنند با این حال این قسمت از قانون اجرا نشده است.

ماده ۳۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال

در مدت پنج ماهی که شکوری به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت کرده، تمام شرح وظایف دبیرکل در ماده ۶۰ اساسنامه را به طور تمام و کمال انجام داده در حالی که او علاوه بر این که شرایط دبیرکلی را ندارد، توسط هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال هم انتخاب نشده است.

در نهایت در انتصاب شکوری ابهامات قانونی زیادی وجود دارد که بخشی از آن‌ها به شرح زیر است:

اول، رئیس فدراسیون فوتبال حق تعیین سرپرست برای کمیته‌های این فدراسیون را دارد نه دبیرکلی.

دوم، سرپرست یک پست باید تمام شرایط آن پست را داشته باشد اما سرپرست دبیرکلی فاقد ۱۰ سال سابقه مدیریتی است.

این در حالی است که او تمام شرح وظایف دبیرکل را انجام می‌دهد و در مکاتبات حق امضا هم دارد.

حضور ابراهیم شکوری در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
حضور ابراهیم شکوری در جلسات AFC

سوم، دبیرکلی سمتی است که رئیس فدراسیون توانایی انتصاب آن را ندارد و تنها می‌تواند شخص مورد نظرش را به هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی کند، تا آن‌ها درباره او تصمیم‌گیری کنند اما در مورد انتخاب آقای شکوری، رئیس فدراسیون شخصاً تصمیم به انتصاب او گرفته و هیأت رئیسه نقشی در آن نداشته است.

رابعاً، سرپرست تنها می‌تواند برای ۳ ماه فعالیت کند اما سرپرست کنونی برای ۵ ماه است که به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند