گزارش روز شنبه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از نظر تقسیمات کشوری تعداد استان های کشور از ٢٤ استان در سال ١٣٦٥ به ٣١ استان در سال ١٣٩٥ و تعداد شهرها از ٤٩٦ به ١٢٤٢ رسیده است.

اما تعداد آبادی های دارای سکنه از ۶۵ هز ار و ۳۴۹ به ۶۲ هزار و ۲۸۴  آبادی کاهش داشته است. طی این سال ها همواره شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر، بیش از ٥٢ درصد جمعیت را در خود جای داده اند.

همچنین جمعیت کشور از ۱۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۴ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰  نفر در سال ١٣٩٥ افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۶۰ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۵۶۶ نفری است.

طبق این گزارش، افزایش جمعیت مناطق شهری در این مدت ۵۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۲۸۴ نفر و مناطق روستایی هفت میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۴۳ نفر بوده است.

 افزایش میانگین سنی جمعیت

بر اساس گزارش مرکر آمار ایران، نسبت جنسی از ١٠٤ در سال ١٣٣٥ به ١٠٣ در سال ١٣٩٥ رسیده و کاهش بعد خانوار از ۴.۷۶ به ۳.۳ گویای کمتر شدن تعداد افراد در خانوارها است.

 همچنین میانگین سن افراد جامعه از ٢١.٨٧ سال برای مردان و ٢١.٦٠ سال برای زنان در سال ١٣٦٥ به ٣٠.٩ سال برای مردان و ٣١.٣ سال برای زنان در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است که گویای تغییرات ساختار سنی طی این سال هاست.

بر اساس این گزارش که روند تغییرات برخی شاخص‌های مهم جمعیتی در ٦٠ سال گذشته را نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ حدود ۸.۴۸ درصد از خانوارهای معمولی کشور یک نفره و ١.٥٣ درصد ٧ نفره و بیش تر بوده اند، سهم این خانوارها در سال ١٣٦٥ به ترتیب برابر با ٤.٥٢ و ٢٦.٩٩ درصد بوده است.

رشد ۲۶ درصدی جمعیت باسواد

بررسی وضع سواد نشان می‌دهد میزان باسوادی در سال ١٣٩٥ در کل کشور برابر با ۸۷.۶۴ درصد و برای مردان و زنان به ترتیب ٩١ و ٨٤.٢ در صد بوده است.

این شاخص در سال ١٣٦٥ برای کل کشور، ٦١.٨ درصد، برای مردان و زنان به ترتیب ٧١.٠ و ۵۲.۱ درصد بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند