سگ رباتیک ساخت انستیتو تکنولوژی ایتالیا / IIT است که با هدف کمک در مواقع ضروری به انسان ساخته شده است.

نکته جالب اینکه این ربات ۱۲۷ کیلوگرم وزن و ۱.۲ متر طول بیشتر ندارد.

این مطلب برایم مفید است