در سال ۱۹۴۲، واحد اجرایی عملیات ویژه بریتانیا (SOE) نشانه هایی را مبنی بر اینکه اپراتورهای رادیویی این کشور در هلند دستگیر شده اند نادیده گرفت. این موضوع یکی از عجیب ترین و پر خسارت ترین اقدامات این واحد سری بود.

SOE  یک واحد بسیار مهم امنیتی در خاک اسکاتلند بود که به بریتانیا تعلق داشت. این واحد یک سیستم کد مخفی داشت که اطلاعات را از طریق آن جا به جا می کرد. اما این سیستم برای پیشگیری از هر نوع مشکلی یک کد رمز مخفی ایحاد کرده بود. این کد شامل یک بررسی امنیتی بود که در آن خطاها به طور هدفمند در قسمت های مختلف پیام گنجانده شده بود. اگر یک پیام فاقد این چک امنیتی بود، نشانه ای بود که اپراتور رادیویی دستگیر شده و توسط آلمانی ها به ارسال پیام های مشخص و جعلی مجبور شده است.

این اتفاق در سال ۱۹۴۲ رخ داد و سر کدهای SOE متوجه شد که عملیات به خطر افتاده است، اما یکی از مدیران گفت که کارمندان و ماموران نباید راجع به این موضوع با هیچ کس بحث کنند. دلیل این موضوع می توانست سیاسی باشد زیرا SOE نمیخواست و نمی توانست شکستهای خود را بپذیرد.

در نتیجه، آلمانی ها به اطلاعات مهمی دسترسی داشتند و قادر به انتقال اطلاعات غلط به SOE بودند. آنها تا سال ۱۹۴۴ به طور مستقیم اطلاعات جعلی را به دشمن فرستادند.ده ها تن از نمایندگان SOE که بعدا به هلند رسیدند بلافاصله دستگیر شدند. عجیب تر از همه این که دو مأمور اسیر توانستند فرار کنند و سعی کردند به انگلیس بازگردند، اما بریتانیا یک پیام غلط آلمان را باور کرد که گفته بود که این دو نفر واقعا عوامل آلمانی بودند.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند