این زوج بعد از دقایقی مجدداً شروع به سرو صدا وجنجال کردند که باز هم آن خانم با دست به شیشه میکوبید و باعث رعب و وحشت بسیار زیاد مسافرین شد. 

این مسئله در نهایت مشکلی در امنیت پرواز ایجاد نکرد و خاتمه یافت. 

این مطلب برایم مفید است