رسانه‌های انگلیسی از افزایش زمزمه‌ها در حزب محافظه کار انگلیس برای کناره‌گیری ترزا می از پست نخست وزیری گزارش می‌دهند.

به نوشته این رسانه‌ها، اعضای حزب محافظه کار معتقدند که می باید با تعیین جدول زمانبندی شده اعلام کند که در صورت به نتیجه نرسیدن اقدامات خود در خصوص برگزیت، از سمت نخست وزیری کناره گیری می‌کند.

این در حالی است که «سان» گزارش داده که می تعیین زمان استعفا را به تصویب طرح برگزیت در پارلمان انگلیس مشروط کرده است.

در صورت تصویب توافقنامه پیشنهادی او در پارلمان دیگر برای ادامه گفتگوها میان دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر کار باقی نخواهد ماند.

منتقدان می بارها گفته‌اند که در صورت تصویب توافقنامه خروج در پارلمان، تمایل ندارند در فاز بعدی برگزیت که دولت انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر جزئیات و چگونگی اجرایی کردن برگزیت مذاکره می‌کنند وی همچنان بر مسند قدرت باشد.

بدین ترتیب، ممکن است تضمین می برای کناره‌گیری از قدرت در صورت تصویب توافقنامه خروج برگزیت در پارلمان، آن بخش از نمایندگان مخالف را اقناع کند و به مصوب شدن این توافقنامه کمک کند.

تاکنون همه طرح‌های برگزیت که دولت می بر سر آنها با اتحادیه اروپا به توافق رسیده در پارلمان این کشور رد شده است که آخرین آنها روز ۱۲ مارس بود.

جناح‌های سیاسی مختلف به دلایل متفاوتی علیه توافقنامه رأی داده اند. حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، و نیز نمایندگان طرفدار ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا معتقدند خروج طبق این توافقنامه برای اقتصاد بریتانیا مضر است.

 

این مطلب برایم مفید است