پاریس در نظر دارد با عهده دار شدن ریاست کمیته وزرای شورای اروپا اهمیت این شورا را برجسته کند.

هدف فرانسه، تقویت دستاوردهای اساسی شورای اروپا و نیز همکاری و نوآوری برای حمایت بهتر از تحول جوامع اروپایی است.

دستگاه دیپلماسی فرانسه تاکید کرد: شورای اروپا یکی از پیشرفته ترین سازمان های قانونی برای محافظت از حقوق شهروندان در جهان است. در حالی که سوء استفاده از حقوق بشر هنوز گسترده است، سیستم کنوانسیون حقوق بشر اروپا باید ارتقا یافته و تقویت شود؛ این شامل حمایت از دادگاه اروپایی حقوق بشر است.

مبارزه برای برخورداری جوامع از برابری زنان و مردان و نیز مبارزه با نژاد پرستی از جمله ماموریت های شورای اروپاست.

وزارت خارجه فرانسه افزود: امروزه چالش اصلی حقوق بشر ، دموکراسی و حاکمیت قانون از چالش های پیش رو جوامع اروپایی است که می تواند اعتماد به نفس اروپایی ها را در نهادهای خود تضعیف کند. برای پاسخ دادن به این نگرانی که در سراسر اروپا وجود دارد، ما باید جدی و شفاف کار کنیم.

دستگاه دیپلماسی فرانسه تصریح کرد: فساد همچنین تهدیدی است که ما باید نسبت به آن هوشیار باشیم. این ها تمام چالش هایی است که فرانسه در ریاست کمیته وزیران پاسخ خواهد داد.

به گزارش ایرنا، شورای اروپا قدیمی ترین سازمان برای یکپارچه‌ سازی اروپاست که در سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) تاسیس شد.

پایه این سازمان بر گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌ های فرهنگی استوار است.

۴۷ کشور با مجموع ۸۲۰ میلیون نفر جمعیت عضو این شورا هستند. نهادهای قانونی آن شامل کمیته وزیران کشورها، مجمع پارلمانی از پارلمان متشکل از مجلس از هر کشور و دبیرکل که رهبر دبیرخانه شورای اروپا است.

پایگاه این شورا در استراسبورگ فرانسه قرار دارد.

 

این مطلب برایم مفید است