در این باره میرسعید موسوی اردبیلی، مدیرعامل مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) به جماران گفت: مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) نزدیک ۱۰ سال است که نه کارت بازرگانی، نه مجوز واردات و نه اجازه ثبت سفارش دارد. بنابراین اصلاً نمی‌تواند ارز برای واردات بگیرد.

فرزند مرحوم موسوی اردبیلی ادامه داد: اگر به جدولی که بانک مرکزی منتشر کرده است مراجعه کنید، مشاهده می‌کنید که برای همه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی کد ملی ثبت شده است. اما مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) تنها جایی بود که برای آن کد ملی و شماره شناسه درج نشده است. این نشان می‌دهد موضوع غیرعادی است.

میرسعید موسوی اردبیلی گفت: ما درخصوص ادعای مطرح شده اعتراض کرده‌ایم. بانک مرکزی هم به صورت شفاهی اشتباه خود را پذیرفته است. اما این اشتباه را هنوز رسماً اعلام نکرده‌اند که این مسأله یا به خاطر لجاجت است یا کند پیش رفتن امور اداری. با این حال به ما قول داده شده است که این موضوع را اصلاح کنند.

 

این مطلب برایم مفید است