«عبدالناصر همتی» روز جمعه در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: این روزها با موج اخبار سیاسی، نرخ ارز، نوسانات زیادی را تجربه کرده که الزاما اقتصادی نیست و محصول متغیرهای سیاسی است. 

وی افزود: عوامل بنیادی اقتصادی در این مدت تغییرات قابل توجهی نداشته اند، بنابراین با توجه به تغییرات مداوم شیب و جهت متغیرهای سیاسی، مردم باید به ریسک زیاد این بازار توجه کنند. 

رییس کل بانک مرکزی در حساب شخصی خود یادآور شد: در کنار تلاش های دولت برای افزایش صادرات نفت، کنترل هزینه ها و راه های مختلف تامین منابع مالی جایگزین در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی معتقد است اجتناب از پولی کردن کسری بودجه باید یک اصل غیر قابل مناقشه باشد و باید راه های دیگری را برای افزایش درآمدها دنبال کرد.

 

 

این مطلب برایم مفید است