دستور کار نشست‌های هفته‌ آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. بر همین اساس قرار است ۱۲ وزیر در این کمیسیون‌ها حاضر شده و یا به سوالات نمایندگان پاسخ داده و یا اینکه گزارشی را از عملکرد خود ارائه دهند. 

نکته جالب توجه آن است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، فرهاد دژپسندوزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رضا اردکانیان وزیر نیرو قرار است به ۵۱ سوال نمایندگان مجلس پاسخ دهند. 

پیشنهاد ایجاد سازمان نظام معلمی، حضور شهردار تهران ، سازمان محیط زیست و شورای شهر تهران به منظور ارائه گزارش مدیریت پسماند در شهر تهران، بررسی مسائل مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بویژه شرکتصنایع شیمیایی ایران با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان خصوصی سازی از دیگر دستور کارهای مهم باشد. 

 

این مطلب برایم مفید است