ایده هواپیماهای چندگانه چند سالی است که ذهن متخصصان را به خود مشغول کرده است. این هواپیماها از یک کشنده بزرگ و کابین های قابل جدا شدن تشکیل شده است که هم ظرفیت حمل بار و مسافر بیشتر دارد و هم هر کابین می تواند به صورت جداگانه فرود آید.

این مطلب برایم مفید است