هیات‌های فوتبال استان‌های مازندران، گلستان، خوزستان، لرستان و فارس خسارات وارد شده به کلیه استادیوم‌های فوتبال و سالن‌های فوتسال در ۱۸ شهر کشور را با همکاری کمیته مسئولیت های اجتماعی فدراسیون فوتبال محاسبه خواهند کرد. گزارش دقیق آن به همراه میزان برآورد خسارات به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد. با استفاده از بودجه ویژه حوادث غیرمترقبه که برای کشورهای عضو پیش بینی شده، امکان بازسازی این ورزشگاهها فراهم خواهد شد.

مجموعه‌های ورزشی ۵ استان و ۱۸ شهرستان کشور در جریان سیل‌های اخیر آسیب‌هایی بسیار جدی دیده‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است