به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار جهانی و داخلی افزایش یافت.

Untitled

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۲۸۹ (یک هزار و دویست و هشتاد و نه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۹ ۴ ۰.۳۴ امروز
۱,۲۸۵ ۴ ۰.۳ روز قبل
۱,۲۸۱ ۲ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۷۰۰ تومان افزایش، ۴۷۰,۷۰۰ (چهارصد و هفتاد هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷۰,۷۰۰ ۵,۷۰۰ ۱.۲۱ امروز
۴۶۵,۰۰۰ -۱,۱۰۰ -۰.۲۴ روز قبل
۴۶۶,۱۰۰ ۹,۴۰۰ ۲.۰۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

همچنین هر گرم طلا ۲۴ عیار با افزایش ۱.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶۲۷,۶۰۰ (ششصد و بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲۷,۶۰۰ ۷,۷۰۰ ۱.۲۲ امروز
۶۱۹,۹۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۶۲۱,۵۰۰ ۱۲,۶۰۰ ۲.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰، امروز به ۴۶۴,۵۰۰ (چهارصد و شصت و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ مثقال طلا

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۱.۱۲ درصدی، از ۲,۰۱۸,۰۰۰ (دو میلیون و هجده هزار) تومان به ۲,۰۴۱,۰۰۰ (دو میلیون و چهل و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۱,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ۱.۱۲ امروز
۲,۰۱۸,۰۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۰۱۹,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۲.۱۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

این مطلب برایم مفید است