نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن در مواردی که حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی فرهنگی موضوع این قانون در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافت‌ها از کل مساحت بافتهای فرسوده اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور، با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی - فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافت‌های تاریخی - فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

طبق تبصره این ماده بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی فرسوده و ناکارآمد شهری را به امر احیا و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۷ این طرح مقرر کردند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا بپذیرند.

 

این مطلب برایم مفید است