در این میان اصولگرایان که از سال ۹۲ تا امروز طعم پیروزی را نچشیده‌اند عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا به یک وحدت برسند اما چالش‌هایی که اردوگاه‌ اصولگرایی با آن دست‌ به گریبان است رسیدن به این هدف را با اما و اگر مواجه می‌کند.

این مطلب برایم مفید است