به گزارش شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان با صدور یک یادداشت دولتی یادآور شد که طبق دو ماده ۱۴ و ۱۵ قانون کارمندان، اعتصاب کارمندی یا برانگیختن کارمندان دیگر برای انجام اعتصاب ممنوع است.

حریری در ادامه از تمامی ادارات و نهادهای نظارتی خواست تا مطابق با قانون این یادداشت را اجرا کنند و تدابیری درباره مخالفان اتخاذ شود.

این تصمیم به دنبال اعتصاب عمومی در لبنان در اعتراض به تصمیم دولت برای کسر بخشی از حقوق کارمندان دولتی اتخاذ شده است. این اعتصاب شامل بیمارستان‌های دولتی، سندیکاهای کارگری، بانک مرکزی، بنادر و دیگر مراکز می‌شود.

این اعتصاب به درخواست اتحادیه سراسری کارگران لبنان در اعتراض به تصمیم دولت برای کسر بخشی از حقوق کارمندان دولتی شکل گرفته است.

 

این مطلب برایم مفید است