علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا،  با اعلام خبر نامه الویری رئیس شورای عالی استانها به روسای شورای شهر و شهرداران مراکز استانها،  گفت: الویری رئیس شورای عالی استانها و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نامه‌ای با موضوع "هشدار در خصوص مقابله با فاجعه حذف اختیارات شوراها" را به روسای شوراهای شهر مراکز استان و شهرداران ارسال کردند.

وی با بیان اینکه در این نامه در مورد عوارض مالیات بر ارزش افزوده که این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، توضیحاتی ارائه کردند، گفت: در این نامه آمده است که در صورت تصویب این لایحه اختیارات قانونی شوراها به خصوص در مورد وضع عوارض و درآمدهای محلی کاسته شده و در مورد  دولتی شدن شهرداریها و دهیاریها و تمرکز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانه کشور و اقتصاد هشدار داده شده است.

اعطاء افزود: از دیگر نتایج لایحه فوق الذکر در صورتی که تصویب شود، این خواهد بود که کسری بودجه بیش از ۶۰ درصد به شهرداری تحمیل خواهد شده و شهرداری‌ها در انجام امور خدماتی و زیرساختی دچار بحران و معضل می شوند.

وی اظهار کرد: در این نامه از نمایندگان شورا و شهرداران خواسته شده است که دغدغه‌های خود را در تصویب این لایحه به نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه خود را اعلام کنند تا مانع از تصویب این لایحه شوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.