هنوز هم ضرورت برگزاری جشنواره‌ای که بعد سی و هفت دوره نتوانسته برند و جایگاه خود را در سطح جهان و یا حتی منطقه تثبیت کند، مشخص نیست. [واقفم که برای برگزار کنندگان همین چهار دوره مستقل ملاک است و از این نظر این جشنواره نوپا محسوب می‌شود. اما وقتی در نامواره جشنواره، بر بزرگی و قدمت عددی و کنتور جشنواره با ذکر سی و هفتمین دوره تاکید می‌شود چرا منتقدین مطالبه و انتظارشان را تا حد یک جشنواره نوپا پایین بیاورند.]

بی‌پاسخ ماندن پرسش منتقدان جشنواره از جانب متولیان آن بیش از هر چیز به درک نادرست آن‌ها از پرسش مربوط می‌شود. در حالی‌که منتقدان ضرورت و اثر بخشی جشنواره را مورد سوال و تردید قرار می‌دهند، برگزار کنندگان مدام به ارائه گزارش کار مشغولند و از حرکت قطاری صحبت می‌کنند که به واسطه جلو رفتن هدف سنگ‌اندازی بدخواهان قرارگرفته در حالی‌که منتقدان اصولا ضرورت حرکت این قطار خالی را مورد پرسش قرار داده‌اند.

اشاره به یک بحث نظری برای روشن‌تر شدن مطلب کمک می‌کند. در مباحث مدیریتی مفهوم اثر بخشی از مفهوم کارایی تفکیک می‌شود. به این معنا که انجام کارهای درست نباید با  درست انجام دادن کار یکی گرفته شود. چرا که در اولی اثر بخشی مورد نظر است و در دومی کارایی. برای برگزاری جشنواره جهانی فجر ممکن است با درست انجام گرفتن کارها نظیر سر و شکل آبرومندانه و منظم جشنواره، کارایی برگزار کنندگان با ارفاق نمره قبولی بگیرد. [ارفاق از آن جهت که اصولا در فعالیت‌هایی که دولت‌ها -به ویژه دولت‌های رانتی و متکی به درآمدهای مستقل از مالیات شهروندان- متولی آن هستند به خاطر عدم توجه به هزینه، فایده، کارایی مفهومی نا آشنا و غریب است.] اما درباره جشنواره جهانی فیلم فجر اثر بخشی از آن جهت که آیا کار درست انجام شده، مورد تردید است.

در ناتوانی جشنواره جهانی برای تاثیرگذاری و اثر بخشی همین بس که در این چند دوره مستقل برگزاری آن، از فیلمسازان اغلب ناشناخته خارجی حاضر در جشنواره که بگذریم حتی قادر به برقراری ارتباطی موثر با فیلمسازان داخلی برای جلب رضایت آنها به اولویت شرکت در این رویداد جهانی نشده است. چنانچه هنوز هم رغبت فیلمسازان برای شرکت در جشنواره ملی فجر بسیار بیشتر از جشنواره جهانی است، به شکلی که هرساله تنها جاماندگان از قافله جشنواره ملی فجر با بی میلی و اگر فرصتی برای حضور در سایر جشنواره‌های جهانی نداشته باشند، راهی این جشنواره می‌شوند. به این البته اضافه کنید، فیلمسازانی مانند اصغر فرهادی که حالا برندی جهانی هستند هم تمایلی به حضور در این رویداد جهانی ندارند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند