مأموران وادا صبح امروز با حضور سرزده در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری از ۱۱ نفر از وزنه‌برداران تیم ملی نمونه‌گیری کردند. طی ماه‌های اخیر این چهارمین حضور ماموران ضددوپینگ جهانی در ایران است که تا حدودی غیرطبیعی به نظر می‌رسد.

بهداد سلیمی، کیانوش رستمی، سهراب مرادی و علی هاشمی از جمله نفرات مطرح حاضر در اردو بودند که مورد نمونه‌گیری قرار گرفتند.

 

این مطلب برایم مفید است